E-MC Sweden - elektriska motorcyklar

E-MC SWEDEN AB

Vi startade E-MC SWEDEN AB 2015-11 efter att ha genomsökt marknaden efter det vi tyckte var den bästa elektriska motorcykeln.

Valet föll på den Italienska tillverkaren Energica som efter att ha framgångsrikt kört racing nu började producera motorcyklar.