Modeller

Energica EGO

EGO är Energicas sportmodell, utvecklad från eCRP som var Energicas fabrikstävlingshoj. Energica började köra racing 2009 (TTXGP)

Länk till tekniska specifikationer: https://www.energicamotor.com/energica-ego-electric-motorcycle/

Använd konfiguratorn för att se olika options: https://configurator.energicamotor.com/start/EO

Energica EVA

EVA är Energicas andra modell, en streetfighter som går att få med samma brutala prestanda som EGO.

Länk till tekniska specifikationer: https://www.energicamotor.com/energica-eva-electric-streetfighter/

Använd konfiguratorn för att se olika options: https://configurator.energicamotor.com/start/EA

Energica EVA ESSEESSE 9

ESSEESSE 9 är Energicas senaste modell med scramblerstuk. En mer upprättsittande körställning har gjort modellen populär.

Länk till tekniska specifikationer: https://www.energicamotor.com/energica-eva-esseesse9-old-school-electric-motorcycle/

Använd konfiguratorn för att se olika options: https://configurator.energicamotor.com/start/E9